Copyright (c) 2011
by "Robert Łopuch"
All Rights reserved

Nowa Wieś 96
33-336 Łabowa
Telefon/ Fax: 0 18 471 10 29

Internet:
www.nowawies.wex.pl
E-Mail: spnowawies@wp.pl
Pablo Software Solutions
Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi
Szkoła zamknięta!!!
Aktualizacja strony:
06.05.2020Dziennik elektroniczny
     Dyrektorem szkoły jest Pani mgr Małgorzata Komarnicka, funkcję wicedyrektora sprawuje Pani mgr Renata Słaby. Przewodniczącym Rady Rodziców już od kilku lat jest Pani Barbara Kuras, a opiekę nad Samorządem Uczniowskim sprawuje Pani mgr Małgorzata Młotkowska.

       Obwód szkoły leży w północno-wschodniej części Beskidu Sądeckiego oraz południowo-zachodniej części Beskidu Niskiego. Stanowi fragment dorzecza rzeki Kamienicy Nawojowskiej. Dzięki położeniu przy drodze krajowej Nowy Sącz-Krynica istnieje bardzo dobre połączenie komunikacyjne z tymi dwoma miastami (mapa).

        Warunki górskie środowiska w znacznym stopniu ograniczają możliwości produkcyjne terenów rolnych i preferują pastewny system użytkowania ziemi. Lasy stanowią ponad 70%, a użytki rolne około 20% powierzchni. Tereny osiedlowe i komunikacyjne stanowią ok. 3%. W Nowej Wsi znajdują się zbiorniki wodne - stawy, w których prowadzona jest hodowla pstrąga tęczowego. Bogactwem naturalnym są lasy, bogata i urozmaicona rzeźba terenu, stwarzająca możliwości atrakcyjnego i aktywnego wypoczynku,  uprawiając różne formy turystyki między innymi: wycieczki piesze oraz rowerowe, narciarstwo biegowe i zjazdowe. Lasy zachowały swój naturalny charakter i są ostoją dla wielu gatunków zwierząt i roślin. Na terenie Nowej Wsi znajdujesię kościół parafii rzymsko-katolickiej wybudowany w miejscu zabytkowe cerkwi z 1785 roku, która spłonęła w 1975 roku.


Rekrutacja 2020
Zarządzenie Dyrektora w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej  w Nowej Wsi w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (tutaj)