Strona Główna
Nasza szkoła bierze udział w II edycji programu edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I-III szkół podstawowych pt. "Nie pal przy mnie, proszę." Uczestniczymy tez w programie profilaktyki  palenia tytoniu dla uczniów klas starszych pt. "Znajdź właściwe rozwiązanie." Programy te inicjowane są  przez Państwową Inspekcję Sanitarną we współpracy z resortem edukacji.