Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi
REKRUTACJA
Strona Główna
Rodzicu!!!
Dokładne informacje na gazetce dla Rodziców na dolnym korytarzu.
Dokumenty do rekrutacji - Przedszkole:

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Oświadczenie woli - oddział przedszkolny

Wniosek o przyjecie dziecka do oddzialu przedszkolnegoDokumenty do rekrutacji - Klasa I:

Karta zgloszenia dziecka z obwodu do kl. 1

Oświadczzenie woli - klasa 1

Wniosek o przyjecie dziecka spoza obwodu do kl. 1

REKRUTACJI 2018/19
Copyright (c) 2011
by "Robert Łopuch"
All Rights reserved

Nowa Wieś 96
33-336 Łabowa
Telefon/ Fax: 0 18 471 10 29

Internet:
www.nowawies.strefa.pl
E-Mail: spnowawies@wp.pl
zerówka i klasa 1